Geen medische claim

Op grond van de huidige Belgische wetgeving mogen er geen gezondheid en/of medische claims over cannabis in haar geheel, als over alle in cannabis aanwezige cannabinoïden gemaakt worden. Hier ziet de Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de FAVV-AFSCA, dan ook streng op toe.